CURRICULUM VITAE
Imię i nazwisko: Wojciech Maria Gańcza
Data i miejsce urodzenia: 1 sierpnia 1967 Cieszyn
Wykształcenie: 1986-1992 Studia magisterskie na wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Fizyka teoretyczna
1997 Doktorat z nauk fizycznych na na wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
Kwalifikacje: Programista: C, C++, Pascal, Assembler 8086, Z80, ATMega, Visual Basic, FORTRAN 77, SQL, PHP, Java Script
Fizyk: Teoria ciała stałego, komputerowe modelowanie procesów fizycznych
Nauczyciel: Uprawnienia nauczycielskie - fizyka w szkole podstawowej (obecnie gimnazjum) i średniej
Wykładowca: Eksperyment przyrodniczy w przedszkolu; Zaawansowane techniki programowania obiektowego; Podstawy baz danych; Zespołowy projekt programistyczny; Programowanie obiektowe; Zastosowanie komputerów; Grafika komputerowa; Budowa aplikacji internetowych
Administrator: DEC/OSF (Unix)
Kontakt: Tel: (+48) 660 40 83 47
e-mail: wgan@wgan.pl
Przebieg pracy zawodowej: 1990 – 1995:umowy-zlecenia (programista) w firmach: Vulcan, Comex, DRV Borgraf, OMI
1990 – 1992: nauczyciel informatyki w szkole średniej
1996 – 1998: nauczyciel akademicki
1996: prowadzący kurs z programowania w Power++ w firmie X-Serwis
1996 – 2003: programista w firmie SwissSoft
2003 – 2007: programista w firmie parm polska
1998 – 2007: Adiunkt w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
2006: prezenter programu telewizyjnego "Łowcy talentów"
2000 – 2007: Nauczyciel informatyki w klasach IV-VI w szkole podstawowej Lauder Etz Chaim
2007 – 2010: Nauczyciel fizyki w klasach I-III w gimnazjum Lauder Etz Chaim we Wrocławiu
2007 – 2011: Starszy wykładowca adiunkt w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
2014: Nauczyciel fizyki i informatyki na rejsie Niebieskiej Szkoły (sts Fryderyk Chopin)
od 2007: Starszy projektant programista w firmie microgen Poland
od 2011: Opiekun Koła Fizyki Doświadczalnej w 1 LO we Wrocławiu
od 2011: Redaktor w internetowym czasopiśmie popularnonaukowym NowyOlimp.net
od 2014: Prowadzacy pokazy fizyczne w Agencji Reklamowej Cramer-art
Znajomość języków: Biegła: Angielski
Słaba: Rosyjski, Niemiecki
Zainteresowania: Żeglarstwo
Dydaktyka i popularyzacja fizyki
Programowanie
Literatura
Uprawnienia: Prawo jazdy kategorii AB
Patent sternika morskiego
SRC
Patent starszgo sternika motorowodnego
Szkolenia Praktyczna implementacja wzorców projektowych w języku C++, OSEC 2011
SCRUM - Metoda Agile, CodeSprinters 2012 - kurs zakończony egzaminem PSM I
Metaprogramowanie w języku C++, OSEC 2012
Budowa i architektura złożonych systemów w języku C++, OSEC 2013
SOA Architektura zorientowana na usługi, OSEC 2014
Map-reduce w środowisku hdup 2015
Osiągnięcia Nagroda na festiwalu Science On Stage Europe 2013 w kategorii Technologie przekazywania informacji
Lista publikacji Fizyka w przedszkolu W. M. Gańcza, Wokół edukacji małego dziecka, 187-205, 2003
Computer Experiments on propagation and elastic scattering of beams of down-converting phonons, B. A. Danilchenko, W. M. Gańcza, I. A. Obukhov, T. Paszkiewicz, Computation Methods in Science and Technology, 7-46, 2001
Temporial and Spatial Structure of Phonon Fluxes and of Drag Currents Induced by them inn 2D Gases of Electrons, B. A. Danilchenko, W. M. Gańcza, Cz. Jasiukiewicz, T. Paszkiewicz, Phys. Rev. B60, 6113-6120, 1999
The Application of Object-oriented Programming to Monte Carlo Experiments on Beams of Phonons in Crystals, W. M. Gańcza, T. Paszkiewicz, Computers Chem. 22, 21-30, 1998
Doświadczenia komputerowe nad Wiązkami Rozpadających się Fononów w Ośrodkach Anizotropowych, W. M. Gańcza, T. Paszkiewicz, IKŚ KOWBAN '94, Komputerowe wspomaganie badań naukowych, I Konferencja Środowiskowa, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 16-17.12.1994 Wrocław, 387-389, 1996
The Phonon-Induced Drag of Charge Carriers in Heterostructures in Weak Magnetic Fields, W. M. Gańcza, Cz. Jasiukiewicz, A. J. Kent, D. Lehgmann, T. Paszkiewicz, K. R. Strickland, R. E. Strickland, Semicond. Sci. Technol. 11, 1030-1035, 1996
Phonon Focussing Patterns: Monte Carlo Simulation of Motion of Ballistic Phonon Beams in Cubic Crystals, W. M. Gańcza, T. Paszkiewicz, Computer Physics Communications 85, 423-436, 1995
Prosty model termalizacji gazu, W. M. Gańcza, Fizyka w Szkole 2, 79-95, 1994
Phonon Focussing Patterns Monte Carlo Simulation of the Motion of Ballistic Phonon Beams in Cubic Crystals, W. M. Gańcza, T. Paszkiewicz, Komputerowe Obliczenia Dużej Skali, 1. Szkoła Fizyki Komputerowej, 21-23.02.1994 Kraków, Instytut Fizyki J±drowej, 346-348, 1994
Komputerowe wspomaganie badań propagacji i rozpraszania fononów, W. Gańcza, T. Paszkiewicz, Cz. Jasiukiewicz, M. Wilczyński, IKŚ KOWBAN '94, Komputerowe wspomaganie badań naukowych, I Konferencja Środowiskowa, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 16-17.12.1994 Wrocław, 195-201, 1994
Phonon Patterns of Cubic Crystals Monte Carlo Simulation Program, W. M. Gańcza, T. Paszkiewicz, Die Kust of Phonon, Preceeding of the XXIX Winter School of Theoretical Physics, Kudowa Zdrój 15-27.02.1993, Eds. T. Paszkiewicz and K. Rapcewicz, Plenum Press, New York 1994, 87-98, 1994