Materiały do zajęć
GK Grafika komputerowa zajęcia kursowe dla studentów czwartego roku kierunku Fizyka Komputerowa
Ćwiczenia
Lista zadań - Lista zadań przeznaczona do realizacji w czasie czałego semestru.
Przykładowa biblioteka bazowa (zad. 1) - Przykładowa biblioteka pozwalająca na otwarce na ekranie okna na którym możemy rysować zapalając poszczególne piksele.
TAI Tworzenie Aplikacji Internetowych zajęcia kursowe dla studentów trzeciego roku kierunku Technologie Informacyjne
Wykład Ćwiczenia
Wykład 1 - Cel wykładu, co celem nie jest, plan pracy, wybór zagadnienia wybór narzedzi, pierwsza analiza problemu, analiza-wyniki, przypadki uzycia, prototyp, organizacja pracy, testowanie, programowanie, baza danych czy interfejs, posządnie - czyli obiektowo, czy to nie będzie zbyt wolne, pierwsza klasa - wyjście, i po co nam to, wyjście testowe, interfejs wyświetlania, interfejs źródła danych podział na pliki, klasa Gridenderer, klasa DataSource, aplikacja. Lista 1 - Propozycje projektów do realizacji
 • Przygotować prototyp strony. Sprawdzić czy nasz serwer obsługuje PHP
 • Przygotować strukturę katalogów do pracy z aplikacją
 • Wybrać projekt do realizacji i zastanowić się jaki jest najbardziej typowy sposób korzystania z programu
Wykład 2 - Klasa GridRenderer, klada DataSource, przykładowe źródło danych, kilka uwag, podział na pliki, program w wielu plikach, strona - klasa Page, budowa całej strony, klasa Panel, nareszcie pierwsza strona, po co to wszystko, testy, testy automatyczne, klasa Tester, jak uruchamiać testy, test pierwszej strony, rozbufowa testera. Lista 2
 • Przygotować podstawowy widok
 • Przebudować stronę, tak by jej kod był tworzony przez kod napisany w języku PHP
 • Sprawdzić w manualu PHP ...
Wykład 3 - Zasięg zmiennych, sesja, ograniczenia sesji, inne sposoby pamiętania, baza danych, dostęp do danych, przykład połączeia, zapytanie SQL, inne funkcje, klasa połączenia i jej konstruktor, klasa określająca konfigurację, metda query(), recordset, konstrukcja bazy, klasy tworzące bazę: DBFieldTypes, DBDatabaseCreator, DBTableCreator. Lista 3
 • Przygotować klasę dostępową pozwalającą zadawać pytania bazie danych
 • Przygotować klasę zawierającą informacje potrzebne do zalogowania się do bazy
 • Przygotować klasę reprezentującą recordset
 • Przygotować klasę konstruktora bazy
Wykład 4 - Interakcja, fromularz i jego właściwości, elementy edycyjne i ich ważniejsze atrybuty, pole tekstowe, tekst wieloliniowy, przyciski, radio button, checkbox, hasło, lista, plik, pola ukryte, obiekty, a jak z tym na serwerze, klasa kontrolki i jak jej używać, typy kontrolek, edycja tabeli, edycja rekordu Lista 4
 • Zmodyfikować klasę Page
 • Przygotować ekran edycyjny
 • Przygotować odbiór danych
 • Przygotować klasę bazową dla kontrolek
Wykład 5 - Formatowanie, CSS2, klasy styli, pseudoklasy, gdzie określać style, uwaga na błędy w definicji stylu, kaskadowośc styli, łączenie określeń 'class' i 'style', niezgodności. Wracamy do aplikacji: baza ksiązek, model danych, więcej informacji o książkach, a co ze sprzedawanem, trudne zapytania, cache, wreszcie okreslamy bazę, projekt bazy danych, konstruktor tabel, createVocabulary, createMultireference, constraints. Lista 5
 • Zaprojektować bazę danych
 • Zbudować pustą bazę testową
 • Wypełnić (ze skryptu PHP) bazę danym testowymi
Wykład 6 - Dostęp do danych, konstrukcja bazy - DatabaseConstructor, przydatne informacje, tworzymy bazę, status bazy, insert, dodawanie danych, tworzymy tabelę i dane, wypełnianie tabeli danymi, test danych testowych, dostęp do danych, lista ksiązek, test listy ksiązek, panel - widok danych, book panel, operacje na źródłach danych, składanie kolumn Lista 6
 • Przebudować GridRenderer
 • Wyświetlić dane dotyczące głównego ekranu aplikacji
 • Przemyśleć problem formatowania danych
Wykład 7 - Co z formatowaniem danych, formatowanie danych, formater, frmatowanie kwoty, metoda formatująca, inny przykład, multiformater, kolejna metoda formatująca i poprawki do niej, inne zastosowania, przykłady uzycia formaterów, lista książek, działania na danych, suma danych, RecordsetMerge Lista 7
 • Przygotować kilka potrzebnych formaterów danych do aplikacji.
 • Przygotować arkusze styli potrzebne do formaterów.
 • Przebudować GridBuilder tak by pozwalał na określenie formatu poszczególnych kolumn
Wykład 8 - Serwer i klient, programy sterowane zdarzeniami, DOM, JavaScript, tabliczka mnożenia, zdarzenia, kalkulator, inny przykład, kontrolka do kwot, połykanie znaków, sprawdzenie znaku, przeformatowanie, inne kontrolki, kontrolka a źródło danych, formater elementów edycyjnych, formater kwot, ine elementy, zaznacznenia. Koniec z listami zadań. Czas na ćwiczeniach prosze poświęcić na przygotowanie zaliczeniowej aplikacji w razie problemów służę radą i pomocą.
Wykład 9 - Lista ksiązek, kod, brakujące klasy, status, wybór użytkownika SecurityCheck, sprawdzenie użytkownika, panel logowania, LoginPanel, GroupSelectionPanel, dane muszą być odbierane, przyciski
Wykład 10 - Na początek coś prostego, po co raktory, a co z sesją, reaktor, brakujące operacje, komplikacje, ToCookieForwarder, LoginReactor, brakujaca funkcja, GroupReactor, brakujące funkcje - db, grupy - operacje na bazie, problemy, edycja książek, widok, panel edycji ksiązek, renderer, coś prostego - BooksSelling, coś bardziej skomplikowanego - BooksToSell, troche logiki, zmiany zmiany zmiany, TestItem - kod, automatyczna aktywacja, enable
Wykład 11 - DataReactor, potwierdzenie sprzedaży, anulowanie sprzedaży, zbubione książki, to proste, oferta sprzedaży, zakupy, pozostałe dane, inne formaty, przypisania, czy to już koniec, to dopiero początek, bez względu na..., liczymy zyski, zysk, co by tu jeszcze, a co na to uzytkownicy, koniec UUK - Komplet plików źródłowych z aplikacja UUK
DB Wprowadzenie do baz danych Studium Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego
Wykład
Wykład (5h) - Rodzaje danych, opis, dane złożone, podstawowe pojęcia, przykład tabeli, programy pozwalające na praće z bazami danych, indeksy, bazy złorzone z wielu tabel, złączenia, kolejne pojęcia, zapytania, hurtownie danych, drzewa hierarchii, XML, hierarchie wielokrotne, pojęcie i architektura bazy rozproszonej, podział i powody podziału bazy danych, fragmentacja pozioma, pionowa i mieszana, formuowanie zapytań, język SQL, przykład bazy i zapytania, składniki zapytania SQL, wyszukiwarki i formuowanie zapytań, wyrażenia regularne i przykłady zapytań.
FRD Fizyka ruchu drogowego wykład popularnonaukowy
Wykład Materiały
Wykład (2h) - Czym (równiż) zajmuje się fizyka, modele, ruch uliczny, uproszczenia, korki bez przyczyny, równania ruchu, automaty komórkowe, model Nagela-Schreckenberga, symulacja komputerowa, przejście fazowe, dwa typu ruchu, korki, komplikacje i ich symulacja komputerowa, lepiej nie będzie. Materiały (15MB) - Filmy umieszczone w prezentajcji, program symulujący ruch samochodów, symulacja Ronda Regana
WWW Budowa Aktywnych Stron WWW Budowa Aktywnych Stron WWW
Wykład Listy zadań i materiały
Wykład 01 - Program wykładu, przydatne programy, przydatne adresy, pierwsza strona, znaki specjalne, początki formatowania, formatowaie czcionek, dane do znaczników, <font>, określenie kolorów, zapis szesnastkowy, indeksy górne i dolne, inne typy tekstu, wyliczenia i listy, sekcje, rysunki, odniesienia Karta pracy 1
Projekty do wyboru,
 • Opis projektu
 • index.html
 • polskie znaki
 • na serwer
 • nagłowek
 • przydatne linki
Wykład 02 - Odniesienia, adresy w sieci, oznacznie miejsc na stronie, nagłówek dokumentu, znaczniki w nagłówku, tabele: format-rzędy-komórki; łączenie komórek, ramki - przykłady, ramki - ustawienia, nazwy elementów, przykłady, zagnieżdzanie ramek, ramki wewnątrz dokumentu, formularze, pole tekstowe, przycisk, checkbox, radio button, lista wyboru, tekst wieloliniowy, pozostałe elementy formularza,
Wykład 03 - CSS - opis stylu, styl w liku HTML, format CSS, dziedziczenie, styl dla typów wbudowanych, rysunek jako tło, tło - pozycjonowanie i inne elementy, czcionki, krój i rizmiar, przyklady, obramowania, marginesy, formatowanie tekstu, styl listy, style odniesień, pozycjonowanie, nazwy styli, elementy edycyjne Karta pracy 2
 • atrapa projektu
 • formularz rejestracyjny
 • integraja stron
 • formatowanie
 • styl kontrolek
 • styl strony i tabeli
 • alternatywny arkusz styli
Wykład 04 - Program na stronie WWW, od czego zacząć, zmienne, wartości, operatory, funkcje wywołania funkcji, zadanie, instrukcja pętli, działanie pętli i przykład, instrukcje złorzone, parametry i wartości funkcji, instrukcja warunkowa, inne instrukcje pętli, instrukcja wyboru, dziwne operatory, tablice i ich inicjalizacja, obiekty, napisy, data, przyklad programu
Wykład 05 - Przykład programu, drobne przeróbki, co dalej..., kalendarz roczny, poprawki, święta, funkcja sprawdzająca, święta ruchome, program tradycyjny, program sterowany zdarzeniami, zdarzenia i przykłady zdarzeń, zmiana treści, wartości elementów, modyfikacja treści, przebudowa kalendarza. Karta pracy 3
 • sprawdzanie formularza
 • obsługa zdarzeń
 • zdarzenia podczas edycji
 • nowe pola w formularzu
 • tabliczka mnorzenia
Wykład 06 - Menu - pierwsze kroki, zdarzenia, rozwinięcie, ukrywanie i pokazywanie, wywołanie menu, wiecej pozycji, obsługa drugiej pozu=ycji, jedna funkcja, już działa, podświetlanie pozycji, zamykanie pozycji, inny przykład, pole tekstowe, dane zdarzenia, prosty filtr, filtr do wprowadzania liczb, komplikacje, pozycja kursora, trochę humoru, okno pełzacz, przeglądarka / plik na serwarze / serwer WWW i serwer SQL, początki PHP i pierwszy przykład, na przeglądarce.
Wykład 07 - Łączenie PHP i HTML, przeplatanie i rozdzielanie instrukcji, komentarze, typy zmiennych, zmienne, referencje, tablice, zmienne predefiniowane, sesja, funkcje obsługi sesji, funkcje, wartość funkcji, zasięg zmiennych, server. Karta pracy 4
 • tabliczka mnorzenia - PHP
 • wybór arkusza styli
 • przetwarzanie formularza
 • zapis do bazy danych
 • odczyt z bazy
 • manipulowanie rekordami
 • prosty serwis internetowy.
Wykład 08 - Zasięg zmiennych, zmienne zmienne, stałe, wyrażenia, priorytety działań, nietypowe operatory, struktury kontrolne, pętle do iteracji tablic, instrukcje powrotu, continue, switch, wskazówki dla interpretera, łączeie plików, funkcje, deklaracja funkcji, parametry, dostęp do wartości globalnych, przekazywanie wartości, referencje, zmienne funkcje.
Wykład 09 - Przykład programu, początek pracy, poprawiamy wygląd, budujemy tabelkę, dodajemy edycję (kod), odbieranie danych, zmiany w wyświetlaniu, zapis danych, poprawa widoku, prezentacja danych, kasowanie wpisów, zapamietywanie danych, przekazywanie przez sesje, zapis w bazie danych, baza danych - test, tworzenie bazy, zapis danych, odczyt danych. Kod źródłowy - Kod źródłowy stron pisanych w jzyku PHP - prezentowany w ramach wykladów z języka PHP (9-12)
Wykład 10 - Obiekty i klasy, tworzenie obiektu, deklaracja klasy, przykład klasy, konstruktor, uzycie średniej, liczenie wartości, inne obliczenia, liczenie maksimum, elementy, aplituda, wnioski, obiektowość, dziedziczenie, elementy baz danych: pojęcia, polecenia SQL - struktura, dodawanie danych do tabeli, pobieranie danych, zapytania, kasowanie danych, update, kasowanie tabel i baz.
Wykład 11 - Aplikacja, zadanie, dane, dostęp do danych, model danych i jego aplikacja, typy pól, tworzenie bazy danych, pierwsza strona, dane testowe, odbudowanie bazy, wyjście na przeglądarkę, tabela, wyświetlanie tabeli, różne widoki, przebudowanie zbioru, zmiana formatu, rezultaty, kolejne zmiany, brakujące linie, zmiany w przeformatowaniu, łączenie komórek, formatowanie gridu, komórek i tekstu.
Wykład 12 - Nagłówki do tabeli, dane do nagłówka, wprowadzanie danych, kontrolki, pole tekstowe, uzycie kontrolek, wysyłanie danych, drobne porzadki i drobny problem, informacje o przesyłaniu danych, zapis danych, smiana edycji,
FFA Fale akustyczne Wykład prowadzony w ramach cyklu "Lekcje fizyki na Uniwersytecie"
Notatka
Notatka - Notatka dla uczestników wykładu. Krótko i w punktach wymienione doświadczenia prezentowane na wykładzie wraz z prostymi poglądowymi ilustracjami - w razie jakby ktoś zapomniał o co chodziło