Controls v 0.2
Moduł controls zawiera elementy edycyjne przeznaczone do obsługi interakcji użytkownika z systemem. Docelowo będą tu umieszczone wszystkie podstawowe elementy edycyjne. Moduł będzie rozbudowywany w miarę potrzeb. Obecnie zawiera tylko elementy do wprowadzania tekstu oraz przycisk którego naciśnięcie wysyła formularz.
Download   Plik do ściągnięcia
Controls - Plik zawiera elementy które uzupełniają framework o podstawowe elementy edycyjne
Controls v 0.1 - Poprzednia wersja modułu.
Opis   Opis struktury katalogów i plików

classes – Katalog zawierający pliki z definicjami klas będących implementacją poszczególnych funkcjonalności.

 • SubmitControl.php – Klasa generująca przycisk Submit. Klasa posiada tylko dwie metody
  • __construct – pozwala na zdefiniowanie klasy (css) przycisku.
  • render – generuje kod HTML elementu edycyjnego na podanym wyjściu.
 • TextControl.php – Klasa generująca pole tekstowe. Ponieważ często w trakcie tworzenia strony szerokość strony albo panelu jest parametrem – wielkość elementu edycyjnego można zdefiniować podczas konstrukcji. Klasa dziedziczy z klasy Control – posiada więc pubiczne pola name i value. W wartości może występować cudzysłów.
  • __construct - Konstruktor pozwala na zdefiniowanie nazwy elementu, wartości domyślnej (jeśli obiekt tej klasy jest elementem strony która jest odpowiedzią na formularz – wartość jest ustawiona na wartość pobraną z formularza. Ponadto można ustawić szerokość elementu edycyjnego, liczbę akceptowalnych znaków oraz klasę (css) elementu kontrolnego.
  • render – generuje kod HTML elementu edycyjnego na podanym wyjściu.
 • PasswordControl.php – Klasa generująca pole tekstowe z ukrytą wartocią. Pole działa dokładnie tak samo jak pole tekstowe, z tym, że wartość wpisywanego tekstu jest ukrywana i nie można skopiować zawartości pola do schowka.
  • __construct - Konstruktor pozwala na zdefiniowanie nazwy elementu, wartości domyślnej (jeśli obiekt tej klasy jest elementem strony która jest odpowiedzią na formularz – wartość jest ustawiona na wartość pobraną z formularza. Ponadto można ustawić szerokość elementu edycyjnego, liczbę akceptowalnych znaków oraz klasę (css) elementu kontrolnego.
  • render – generuje kod HTML elementu edycyjnego na podanym wyjściu.
 • TextareaControl.php – Klasa generująca pole tekstowe. Klasa dziedziczy z klasy Control – posiada więc pubiczne pola name i value.
  • __construct - Konstruktor pozwala na zdefiniowanie nazwy elementu, wartości domyślnej (jeśli obiekt tej klasy jest elementem strony która jest odpowiedzią na formularz – wartość jest ustawiona na wartość pobraną z formularza. Ponadto można ustawić szerokość elementu edycyjnego, jego wysokość oraz klasę (css) elementu kontrolnego.
  • render – generuje kod HTML elementu edycyjnego na podanym wyjściu.

_dba – Katalog zawierający definicję bazy danych dla modułu. Nawet jeśli moduł nie ma części bazodanowej – odpowiedni plik powinien być zadeklarowany – by obecnośc modułu była odnotowana w bazie.

 • Controls_DbaMySQLDatabaseCreator.php – Plik z definicją danych modułu – tu żadne dane nie są umieszczane w bazie danych. Moduł nie tworzy tabel ani danych, ale definiuje nazwę modułu oraz wersję – przez co jest on wymieniony na liście zainstalowanych modułów na stronie głównej _ide.

_tests – Katalog z plikami zawierającymi testy automatyczne, pozwalające na zautomatyzowanie sprawdzania integralności systemu oraz wyników poszczególnych operacji – co bardzo ułatwia sprawdzenie całości aplikacji po refactoringu.

 • test_005_controls.php – Testy sprawdzające czy przycisk submit oraz pola tekstowe (normalne, wielo liniowe oraz hasło) generują poprawny kod HTML.